Tin tức về Đại hội VI
______

Biểu trưng chính thức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Biểu trưng có chữ số La Mã VI (thể hiện lần thứ 6 của Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM).
Biểu trưng có tổng thể là khối hình của giọt nước thể hiện cho sự mềm mại, dễ hòa nhập nhưng bên khối là những đường nét tượng trưng cho ngọn lửa thể hiện cho sự nhiệt huyết. Hình tượng giọt nước và ngọn lửa tuy đối lập nhau nhưng lại có thể kết hợp hài hòa với nhau, thể hiện cho các mặt trong công tác Hội và phong trào sinh viên sẽ có những nét đối lập nhưng vẫn kết hợp hài hòa tạo nên thành công chung của công tác.

Ban Tổ chức Đại hội VI