CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
______

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC PHIÊN 1

13H00, NGÀY 15/09/2018

image description

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Hiệp thương nhân sự điều hành Đại hội

- Hiệp thương Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu.
- Hiệp thương Đoàn Chủ tịch Đại hội.
- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký.

Báo cáo Thẩm tra tư cách Đại biểu

Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu báo cáo thẩm tra.

Khai mạc Đại hội

Đại diện Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mặc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Báo cáo Tổng kết

Đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2016 - 2018.

Trình bày Phương hướng

Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2018 - 2020.

Báo cáo kiểm điểm

Đại diện Đoàn Chủ tịch Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2018.

Thảo luận, góp ý Văn kiện tại tổ thảo luận

Nghi thức tuyên bố mãn nhiệm kỳ

Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2018 tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

Hiệp thương Đề án, Nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra

- Hiệp thương Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.
- Hiệp thương Nhân sự Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.
- Hiệp thương Đề án nhân sự Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.
- Hiệp thương Nhân sự Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Kết thúc phiên làm việc thứ nhất

PHIÊN THẢO LUẬN

15H00, NGÀY 15/09/2018

image description

Tổ thảo luận số 01

Tổ thảo luận số 01 bao gồm các Đại biểu thuộc các Đoàn Đại biểu sau:
1. Khoa Công nghệ Cơ khí
2. Khoa Công nghệ Điện tử
3. Khoa Công nghệ Hóa học
4. Khoa Quản trị kinh doanh
5. Khoa Ngoại ngữ

THÔNG TIN THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH TỔ


TỔ TRƯỞNG: Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Nhung - UV BCH Hội Sinh viên trường khóa V (2016 - 2018)
TỔ PHÓ: Đ/c Hồ Văn Thái - LCH Trưởng Khoa Ngoại ngữ
THƯ KÝ: Đ/c Phạm Thị Cẩm Tiên - LCH Trưởng Khoa Công nghệ Hóa học

Tổ thảo luận số 02

Tổ thảo luận số 02 bao gồm các Đại biểu thuộc các Đoàn Đại biểu sau:
1. Khoa Công nghệ thông tin
2. Khoa Công nghệ Động lực
3. Khoa Công nghệ May - Thời trang
4. Khoa Kế toán - Kiểm toán
5. Khoa Thương mại và Du lịch
6. Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

THÔNG TIN THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH TỔ


TỔ TRƯỞNG: Đ/c Nguyễn Thanh Quí - UV BCH Hội Sinh viên trường khóa V (2016 - 2018)
TỔ PHÓ: Đ/c Nguyễn Hồng Phong - LCH Phó Khoa Kế toán - Kiểm toán
THƯ KÝ: Đ/c Võ Thị Ngọc Nga - UV BCH Hội Sinh viên trường khóa V (2016 - 2018), LCH Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

Tổ thảo luận số 03

Tổ thảo luận số 03 bao gồm các Đại biểu thuộc các Đoàn Đại biểu sau:
1. Khoa Công nghệ Điện
2. Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
3. Khoa Kỹ thuật Xây dựng
4. Khoa Tài chính - Ngân hàng
5. Khoa Luật
6. Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

THÔNG TIN THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH TỔ


TỔ TRƯỞNG: Đ/c Vương Hưng Thi - UV BCH Hội Sinh viên trường khóa V (2016 - 2018)
TỔ PHÓ: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Tuyến - UV BCH Hội Sinh viên trường khóa V (2016 - 2018)
THƯ KÝ: Đ/c Lê Văn Quí - LCH Phó Khoa Công nghệ Điện

Tổ thảo luận số 04

Tổ thảo luận số 04 bao gồm các Đại biểu thuộc các Đoàn Đại biểu sau:
1. Đội Công tác xã hội
2. Đội Tiên phong
3. CLB Truyền thông UMC
4. CLB Truyền thông - Sự kiện ACPP
5. CLB Kỹ năng
6. CLB Kết nối trẻ
7. CLB Anh văn
8. CLB Kỹ năng Tiếng Anh
9. CLB Cổ động
10. CLB T-Red
11. CLB Cheerleading
12. CLB Âm nhạc
13. Đội Văn nghệ

THÔNG TIN THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH TỔ


TỔ TRƯỞNG: Đ/c Trần Thị Thanh Thủy - UV BCH Hội Sinh viên trường khóa V (2016 - 2018)
TỔ PHÓ: Đ/c Bùi Thị Phương Thành - Phó Chủ nhiệm CLB Kỹ năng
THƯ KÝ: Đ/c Lê Thị Trà My - Đội phó Đội Tiên phong

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC PHIÊN 02 - PHIÊN CHÍNH THỨC

07H30, NGÀY 16/09/2018

image description

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Khai mạc phiên làm việc thứ 2

Đại diện Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Phiên làm việc thứ 2 Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Báo cáo Kết quả Phiên làm việc thứ 1

Đại diện Đoàn Chủ tịch Báo cáo Kết quả Phiên làm việc thứ hất Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Báo cáo tham luận

Các báo cáo tham luận của các cơ sở Hội.

Ra mắt BCH, BKT khóa mới

Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Chia tay BCH, BKT khóa V

Chia tay Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2018.

Khen thưởng

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2016 - 2018.

Hiệp thương Đoàn Đại biểu dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ V (2015 - 2020) Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM

- Trình bày Quyết định phân bổ nhân sự tham dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ V (2015 - 2020) Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.
- Hiệp thương nhân sự tham dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ V (2015 - 2020) Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.
- Ra mắt Đoàn Đại biểu dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ V (2015 - 2020) Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

Thư Đại hội gửi Hội viên, sinh viên

Đại diện Đoàn Chủ tịch đọc Thư Đại hội gửi Hội viên, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM về công tác Hội và phong trào sinh viên trong giai đoạn 2018 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo, phát biểu chúc mừng

- Phát biểu chỉ đạo của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.
- Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường.
- Phát biểu chúc mừng của Ban Thường vụ Đoàn trường.

Báo cáo kết quả biểu quyết nội dung văn kiện

Đại diện Đoàn Thư ký Báo cáo kết quả biểu quyết nội dung Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Đại diện Đoàn Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch Điều hành biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Bế mạc Đại hội

- Đại diện Đoàn Chủ tịch phát biểu Bế mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.