image description
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2018 - 2020

#DaiHoiVI

BIỂU TRƯNG ĐẠI HỘI VI

Biểu trưng có chữ số La Mã VI (thể hiện lần thứ 6 của Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM).
Biểu trưng có tổng thể là khối hình của giọt nước thể hiện cho sự mềm mại, dễ hòa nhập nhưng bên khối là những đường nét tượng trưng cho ngọn lửa thể hiện cho sự nhiệt huyết. Hình tượng giọt nước và ngọn lửa tuy đối lập nhau nhưng lại có thể kết hợp hài hòa với nhau, thể hiện cho các mặt trong công tác Hội và phong trào sinh viên sẽ có những nét đối lập nhưng vẫn kết hợp hài hòa tạo nên thành công chung của công tác.

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

BẢN LĨNH, SÁNG TẠO, HỘI NHẬP

#TinTuc #DaiHoiVI

Hướng về Đại hộiỨNG CỬ VIÊN

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2018 - 2020

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2016 - 2018

Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM chân thành tri ân những đơn vị đồng hành cùng công tác Hội và phong trào sinh viên trường trong giai đoạn 2016 - 2018.